Thông tin khuyến mại

khuyến mãi của công ty TNHH ADC (11/03/2011 – 31/03/2011) (15/03/2011)

Tin tuc

 

1.Tên chương trình khuyến mãi : Tổng hợp tháng 03

2. Địa bàn khuyến mãi : khu vực tỉnh Bắc Giang

3.Hình thức khuyến mãi : tặng hàng

4. Thời gian khuyến mãi : 20 ngµy

5. Hàng hoá ,dịch vụ dùng để khuyến mãi : Codatux Syrup ( hộp 30 gói x 5ml) ,Sủi Newt@n(Tube 20 viên ), Sủi C –Barcool (Tube 20 viên ).

6. Hành hoá , dịch vụ khuyến mãi : kẹo Codatux (hộp 100 túi x 2 viên ),kẹo codatux Etra (hộp 100 túi x 2 viên ), Codatux Syrup( hộp 30 gói x 5ml) ,Codatux Daily( hộp 30 gõi 5ml),kẹo gừng Gutaca candy ( hộp 100 túi x 2 viên ),C-Barcool viên nang (hộp 60 viên ),Forgast( hộp 60 viên ) ,Sủi C-Barcool (tube 20 viên ), Sủi Newt@n( tube 20 viên ) ,Digert –G ( hộp 60 viên ) , Phong tê thấp Gold( hộp 60 viên ), 3 Bio-Tik( hộp 20 gói ).

7. Khách hàng của chương trình khuyến mãi (nhà thuốc , hiệu thuốc , quầy thuốc và đại lý )

8. Cơ cấu giả thưởng :

Mức mua

Khuyến mãi

Kẹo Codatux

Mua 01 hộp kẹo Codatux trị giá 200.000đ

Tặng 01 hộp Codatux Surup trị giá 40.000đ ( tương đương 20%)

Kẹo Codatux Etra

Mua 01 hộp Codatux Extra trị giá 200.000đ

Tặng 01 hộp Codatux Syrup trị giá 40.000đ (tương đương 20 %)

Codatux Syrup

Mua 03 hộp Codatux Sy rup trị giá 120.000đ

Tặng 01 tube sủi New@n trị giá 24.000đ ( tương đương 20 %)

Codatux Daily

Mua 03 hộp Codatux Daily trị gia 120.000đ

Tặng 01 tube sủi New@n trị giá 24.000đ

Sủi C – Barcool

Mc 1 : Mua 10 tube si C – Barcool trÞ gi¸ 150.000®

TÆng 01 tube sñi C – Barcool trÞ gi¸ 15.000®( t­¬ng ®­ng 10 %)

Møc 2 : Mua 20 tube sñi C – Barcool trÞ gi¸ 300.000®

TÆng 03 tube sñi C- Barcool trÞ gi¸ 45.000® ( t­¬ng ®­¬ng 15 %)

Sñi Newt@n

Mua 05 tube sñi New@n trÞ gi¸ 120.000®

TÆng 01 hép Codatux Sûup TrÞ gi¸ 40.000® (T­¬ng ®­¬ng 33% )

C-barcool viªn nang

Mua 03 hép –Barcool trÞ gia 126.000®

TÆng 01 tube sñi C-Barcool trÞ gia 15.000® (t­¬ng ®­¬ng 11.9% )

Forgast

Mua 05 hép Forgast trÞ gi¸ 180.000®

TÆng 01 hép Codatux Syrup trÞ gi¸ 40.000®( t­¬ng ®­¬ng 22.2 %)

Digezt - G

Mua 03 hép Digezt – G trÞ gia 126.000®

TÆng o1 hép Codatò Syrup trÞ gi¸ 40.000® ( t­¬ng ®­¬ng 31,7%)

Phong tª thÊp Gold

Mua 03 hép phong tª thÊp Gold trÞ gi¸ 198.000®

TÆng 01 Codatux Sûup trÞ gi¸ 40.000® ( t­¬ng ®­¬ng 20.2 %)

3Bio- Tik

Mua 02 hép 3Bio-Tik trÞ gi¸ 198.000®

TÆng 01 hép Sudatux Syrup trÞ giad 40.000® ( t­¬ng ®­¬ng 20.2 %)

KÑo Gõng Gutaca

Mua 02 hép kÑo gõng Gutaca trÞ gia 220.000®

TÆng 01 hép Codatux Syrup trÞ gi¸ 40.000® ( t­¬ng ®­¬ng 18.1%)

Đối với các cửa hàng bán sỉ và đại lý : ngoài chương trình như trên vẫn được hưởng thêm chính sách của sỉ và đại lý

9. Tổng trị giá hàng hoá , dịch vụ dùng để khuyến mãi : 23.450.000đ

10. Nội dung chi tiết của chưng trình khuyến mãi : Chương trình ] ợc áp dụng khi khách hàng thanh toán bằng tiền mặt .

Tên thương nhân : Chi nhánh công ty TNHH ADC

Địa chỉ : Số 22 N7A , khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính , Quận Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại : 04.3553 9999 Fax : 04 3556 8291

Email; adc _pharma@adcvn.com

Mã số thuế : 1800348038 – 001

Số tài khoản : 002 100 122 4825 Tại Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội , Chi nhánh Thành Công

Người liên hệ : Nguyễn Thị Bích Hà  Địên Thoại : 04 3553 9999

Trung t©m xuc tiÕn th­¬ng m¹i

 

Bắc Giang

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại: : (84) 0240.382.8607
Fax: (84) 0240.382.8607