Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Bắc Giang xếp 60/63 tỉnh, TP về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 

Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa công bố đánh giá, xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2018.
Bắc Giang xếp 60/63 tỉnh, TP về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo đó, Bắc Giang nằm trong nhóm đạt yêu cầu với 60,5 điểm, đứng thứ 60/63 tỉnh, TP, giảm 44 bậc so với năm trước. Hai chỉ tiêu Bắc Giang đạt thấp hơn cả là xử lý vi phạm và phân loại đánh giá các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm sản và thủy sản. Qua đó đã kéo giảm điểm của tỉnh trong tổng thang điểm đánh giá. 

Lý giải về tình trạng này, đại diện lãnh đạo Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Sở Nông nghiệp và PTNT) cho rằng, năm 2017, Bắc Giang đã thực hiện phân quyền quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm theo các cấp. Tuy nhiên, việc thực hiện nội dung này chưa được chú trọng ở huyện, xã, nhất là trong đánh giá, phân loại các cơ sở.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang bàn các giải pháp tháo gỡ; tăng cường nhân lực của đơn vị về các địa phương hướng dẫn cách thực hiện, triển khai; tiếp tục xây dựng chuỗi liên kết sản xuất; nhân rộng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, an toàn sinh học nhằm cung cấp thực phẩm chất lượng, phấn đấu nâng bậc xếp hạng trong năm 2018 về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.

Được biết, đây là năm thứ ba liên tiếp Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức đánh giá, xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Việc đánh giá dựa trên bộ tiêu chí gồm: Chỉ đạo, điều hành; tuyên truyền, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; xây dựng, phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn.

479 Go top

SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
119 Gian hàng Đã tham gia
495 Sản phẩm được trưng bày
6751625
Lượt truy cập