Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Tổ chức cuộc thi "Sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện"

Ngày 16/10/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định về việc Tổ chức cuộc thi "Sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện". Nhằm lan tỏa thông điệp của