Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC XTTM THÁNG 5 NĂM 2019

Thự hiện chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh năm 2019 theo Quyết định số 269/QĐ-UBND được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt ngày 18/02/2019.

 • Hội nghị sơ kết chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014-2018
  Sáng ngày 24/4/2019 tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị sơ kết Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 do Bộ Công Thương phối hợp với Ban Kinh Tế Trung ương và UBND Thành phố Hà Nội tổ chức.
 • Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
  Sau 10 năm tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo nên những chuyển biến tích cực về nhận thức và thay đổi hành vi của người tiêu dùng trong việc ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt. Để khuyến khích, nâng cao ý thức trách nhiệm người tiêu dùng trong nước tiếp tục quan tâm tiêu dùng hàng hóa thương hiệu Việt Nam, góp phần quan trọng tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển bền vững. Ngày 13/3/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 86-HD/BTGTW về tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
 • Khai giảng lớp đào tạo nâng cao tay nghề mộc dân dụng
  Ngày 06/4/2019 tại Hợp tác xã Mộc Bãi Ổi (xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang) đã tổ chức Lễ khai giảng lớp “Đào tạo nâng cao tay nghề mộc dân dụng”. Tham dự có đại diện của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại – Sở Công Thương Bắc Giang, phòng Kinh tế thành phố, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND xã Dĩnh Trì, Ban quản trị và toàn thể các học viên của Hợp tác xã.
 • Công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
  Ngày 29/3/2019 Bộ Trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 765/QĐ-BCT về việc công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương