Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Vùng Tây Bắc - Điện Biên, Năm 2019

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27/12/2018, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Điện Biên tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế vùng Tây Bắc – Điện Biên 2019