Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Bắc Giang: Vụ vải thiều sớm thắng lợi

Sản lượng vải thiều sớm năm nay của Bắc Giang chiếm gần 1/3 sản lượng vải thiều toàn tỉnh khoảng 58/180 nghìn tấn, tập trung ở huyện Tân Yên và Lục Ngạn. Vải sớm thu hoạch vào đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh và Bắc Giang là tâm dịch “nóng” nhất của cả nước. Lường trước những khó khăn, tỉnh đã chủ động các biện pháp ứng phó và kết thúc vụ vải sớm thắng lợi.