Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Mời tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 19 năm 2019

Hội chợ Thương mại quốc tế Việt –Trung (Lào Cai) thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Đây là hoạt động trong Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Thương mại Việt Nam (nay là Bộ Công Thương) và Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam Trung Quốc về việc luân phiên phối hợp tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt-Trung tại tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).