Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Đề nghị hỗ trợ cung cấp thông tin tiêu thụ vải thiều năm 2020

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại của tỉnh Bắc Giang năm 2020;Thực hiện công văn số 2122/UBND-NN về nhiệm vụ trọng tâm xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020