Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Tình hình thực hiện hoạt động khuyến công 9 tháng đầu năm 2020

Thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia, kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang được Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao nhiệm vụ; trong 9 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang đã thực hiện các nội dung hoạt động khuyến công đảm bảo yêu cầu, tiến độ, hiệu quả