Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Thông báo về quy định bổ sung dành cho đồng giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện

Sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện BTC Cuộc thi sáng tác logo và slogan tiết kiệm điện xin thông báo về quy định bổ sung đối với giải thưởng như sau: Trong trường hợp 01 logo và 01 slogan xuất sắc nhất là sáng tạo của các tác giả khác nhau, giải nhất trị giá 50 triệu đồng sẽ được đồng trao cho 02 tác giả với giá trị như sau: