Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Phối hợp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản tỉnh Quảng Ninh

Để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản tỉnh Quảng Ninh; ngày 20/10/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 7091/UBND – VP5 về việc phối hợp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan thông báo, giới thiệu các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia kết nối tiêu thụ sản phẩm thủy sản tỉnh Quảng Ninh.