Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Đề nghị hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Gia Lai

Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tiêu thụ một số sản phẩm nông sản của tỉnh Gia Lai như rau, củ, quả, trái cây, gia cầm gặp nhiều khó khăn, các đầu mối thu mua truyền thống bị gián đoạn, ngưng trệ, dù nông sản đã đến thời điểm thu hoạch nhưng giá thấp, chưa tiêu thụ được và tồn động với số lượng lớn, từ nay đến cuối năm 2021 ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập của người nông dân.