Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 04/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.