Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Trung tâm Khuyến công và XTTM Bắc Giang thông báo tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc thu thập thông tin về sản phẩm hàng hóa để đăng tải trên sàn GDTMĐT Bắc Giang: “san24h.vn”

Thực hiện Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang năm 2019; Công văn số 671/SCT-KC&XTTM ngày 11/7/2019 của Sở Công Thương về việc rà soát, bổ sung số liệu thông tin sản phẩm, hàng hóa vad thông tin doanh nghiệp.