Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Đã có nhiều thương nhân Trung Quốc đăng ký sang thu mua vải thiều Lục Ngạn năm 2021

Được biết, năm nay, ước tính sản lượng vải thiều của toàn huyện Lục Ngạn ước khoảng 120 nghìn tấn, tăng nhẹ so với năm 2020. Đến nay, vải thiều đã đậu quả, phát triển tốt. Trước những tín hiệu tích cực của thị trường, UBND huyện Lục Ngạn đang tích cực hướng dẫn người dân thực hiện tốt quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ, GlobalGAP, VietGAP góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm.