Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Thông báo tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi, thủy sản đông lạnh đến cửa khẩu, lối mở biên giới của tỉnh Quảng Ninh để xuất khẩu

Hiện nay, Cửa khẩu cầu Bắc Luân I, II, Lối mở km3+4 đã khôi phục thông quan hàng hóa từ 00h00 ngày 10/01/2022; Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà) và Cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu) đã thông quan lại từ ngày 06/01/2022. Hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa qua cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có những chuyển biến bước đầu. Tuy nhiên, nguy cơ, rủi ro vẫn còn, khó khăn tiếp tục phát sinh trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường (Thực tế, ngày 10/01/2022, phía Trung Quốc dừng thông quan Lối mở biên giới Km3+4 do phát hiện có nghi nhiễm Covid và được thông quan trở lại ngày 12/01/2022).