Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

Quy định về tặng, nhận quà trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày 01/7/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Theo đó, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước, bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý; người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong phòng, chống tham nhũng; Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước và người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức này thực hiện các quy định tại Chương VII của Nghị định này.

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định rõ trong Nghị định hợp nhất số 03/NĐHN-BNV ban hành ngày 21/5/2019.

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Ngày 21/5/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Nghị định hợp nhất số 02/NĐHN-BNV về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Cụ thể như sau:

HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - TRUNG QUỐC NĂM 2019 KÝ KẾT NHIỀU THỎA THUẬN QUAN TRỌNG

Hội nghị giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc đã diễn ra tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) ngày 10/6/2019. Hội nghị là một trong những hoạt động nổi bật của Đoàn giao dịch thương mại Việt Nam tại Trung Quốc, do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh và Sở Thương mại Quảng Tây (Trung Quốc) đồng tổ chức

Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Bộ Công Thương vừa ban hành danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Ngày 13/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lậ

Ngày 14/5/2019 Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BNV ngày 24/5/2019, về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BỨC XẠ TRONG XỬ LÝ KIỂM DỊCH TẠI TRUNG TÂM CHIẾU XẠ HÀ NỘI

Việt Nam là đất nước có nhiều loại trái cây, nông sản phong phú đã được biết đến trên thế giới. Hiện nay, trái cây Việt Nam đã xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều loại trái cây rất được ưa chuộng như thanh long, xoài, nhãn, vải, chôm chôm … Về chất lượng và mùi vị trái cây trồng ở Việt Nam được nhiều nước đánh giá rất cao, với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng phù hợp với các loài cây ăn quả nhiệt đới. Tuy nhiên, trong quá trình giao thương, rất dễ có sinh vật ngoại lai xâm hại, nếu không được quản lý tốt sẽ trở thành mối nguy hiểm lớn đối với đa dạng sinh học, đối với sự phát triển bình thường của các hệ sinh thái, gây thiệt hại về kinh tế đối với nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.
Trang 1 trong 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
119 Gian hàng Đã tham gia
495 Sản phẩm được trưng bày
6734399
Lượt truy cập