Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Ngày 24 tháng 12 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Nội dung cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn kỹ thuật và Hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng cho chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm đèn chiếu sáng LED

Ngày 27/12/2018 Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4889/QĐ-BCT về Công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật và Ban hành Hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm đèn chiếu sáng LED.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CHÈ CỦA VIỆT NAM THÁNG 11 và 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Theo ước tính, xuất khẩu chè của Việt Nam trong tháng 11/2018 đạt 12 nghìn tấn, trị giá 23 triệu USD, giảm 2,4% về lượng và giảm 0,9% về trị giá so với tháng 10/2018, giảm 2,5% về lượng, nhưng tăng 3,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu chè đạt 116 nghìn tấn, trị giá 197 triệu USD, giảm 9,3% về lượng và giảm 5,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Sở Công Thương Bắc Giang tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ quyền người tiêu dùng

Sáng ngày 26/10/2018, tại Hội trường tầng 2 Khách sạn Bắc Giang, Sở Công Thương Bắc Giang phối hợp với Hiệp hội React và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ quyền người tiêu dùng.

Ứng dụng công nghệ cao mang lại lợi nhuận lớn

Quá trình sản xuất, nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang luôn năng động, sáng tạo áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới trong trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ vậy đã hình thành nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao (CNC) cho ra đời sản phẩm có chất lượng vượt trội, mang lại lợi nhuận cao.

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực Công Thương

Ngày 11/10/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 - 2020 tại Quyết định số 3720/QĐ-BCT.

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực Công Thương

Ngày 11/10/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 - 2020 tại Quyết định số 3720/QĐ-BCT.

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực Công Thương

Ngày 11/10/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 - 2020 tại Quyết định số 3720/QĐ-BCT.

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 29/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Quy định mới về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 05/9/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tại Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND. Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2018 và thay thế Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được ban hành tại Quyết định số 223/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang.
Trang 1 trong 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
118 Gian hàng Đã tham gia
494 Sản phẩm được trưng bày
4134785
Lượt truy cập