Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 cho 75 doanh nghiệp

Ngày 10/5/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 543/QĐ-TTg về việc tặng giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018.

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày 09/5/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030

Ngày 17/4/2019, Bộ Công Thương ban hành công văn số 2651/BCT-TKNL về việc đề xuất kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (TK&HQ) giai đoạn 2019 – 2030.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Ngày 24/4/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Áp dụng Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng đối với máy tính xách tay

Thực hiện Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệ suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. Trong đó có nhóm thiết bị văn phòng và thương mại gồm: Máy phôtô copy, màn hình máy tính, máy in, tủ giữ lạnh thương mại, máy tính xách tay.Chính Phủ giao Bộ Công Thương thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc dán nhãn năng lượng cho các nhóm phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng.

Bắc Giang: Gửi, nhận văn bản có ký số

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các bộ, ngành, địa phương và công văn của Văn phòng Chính phủ số 2887/VPCPKSTT vê vệc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia

Ban hành Tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020

Ngày 16/4/2019 Bộ Trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc ban hành Tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020. Nội dung cụ thể như sau:

Bổ sung quy định về sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Bộ Trưởng Bộ Tài Chính đã cho ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Bắc Giang: Thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ngày 12/4/2019 ban hành Công văn số 1219/UBND-CN yêu cầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện.

Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ

Thông tư gồm 4 chương, 20 điều, hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ. Việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.
Trang 1 trong 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
119 Gian hàng Đã tham gia
495 Sản phẩm được trưng bày
6526867
Lượt truy cập