Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Sở Công Thương Bắc Giang tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ quyền người tiêu dùng

Sáng ngày 26/10/2018, tại Hội trường tầng 2 Khách sạn Bắc Giang, Sở Công Thương Bắc Giang phối hợp với Hiệp hội React và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ quyền người tiêu dùng.

Ứng dụng công nghệ cao mang lại lợi nhuận lớn

Quá trình sản xuất, nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang luôn năng động, sáng tạo áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới trong trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ vậy đã hình thành nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao (CNC) cho ra đời sản phẩm có chất lượng vượt trội, mang lại lợi nhuận cao.

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực Công Thương

Ngày 11/10/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 - 2020 tại Quyết định số 3720/QĐ-BCT.

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực Công Thương

Ngày 11/10/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 - 2020 tại Quyết định số 3720/QĐ-BCT.

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực Công Thương

Ngày 11/10/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 - 2020 tại Quyết định số 3720/QĐ-BCT.

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 29/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Quy định mới về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 05/9/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tại Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND. Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2018 và thay thế Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được ban hành tại Quyết định số 223/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Các doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Primary tabs

rên cơ sở kết quả rà soát, từ ngày 10 đến ngày 15/8/2018, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã tiến hành ra thông báo đợt 2 đối với 308 doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc về hành vi vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở cơ quan đăng ký kinh doanh để giải trình trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo.

Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Ngày 29/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2018/NĐ-CP quy định về nông nghiệp hữu cơ. Theo đó, Nghị định quy định về sản xuất, chứng nhận, ghi nhãn, lô gô, truy xuất nguồn gốc, kinh doanh, kiểm tra nhà nước sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản và chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC XTTM THÁNG 8 NĂM 2018

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, Trung tâm XTTM đã triển khai và hoàn thành một số nhiệm vụ trong tháng 8 năm 2018. Cụ thể như sau:
Trang 1 trong 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
114 Gian hàng Đã tham gia
494 Sản phẩm được trưng bày
3639341
Lượt truy cập