Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Hướng dẫn sử dụng địa danh để đăng ký sản phẩm dưới hình thức nhãn hiệu tập thể

Để thuận tiện trong việc sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý để đăng ký sản phẩm của địa phương dưới hình thức nhãn hiệu tập thể (NHTT), Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang hướng dẫn về thành phần hồ sơ và một số điểm lưu ý trong quá trình đăng ký NHTT khi nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ như sau:

Bắc Giang: Hoạt động cung ứng và sử dụng điện 9 tháng đầu năm 2018

Trong 9 tháng đầu năm 2018, sản lượng điện thương phẩm tăng 15,43% so với cùng kỳ năm 2017. Có được kết quả trên là do có nguồn điện ổn định và Công ty Điện lực Bắc Giang (PCBG) đã chú trọng thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo mục tiêu cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kiểm tra viên điện lực năm 2018

Ngày 27/10/2018 vừa qua, Sở Công Thương Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kiểm tra viên điện lực cho 82 học viên là cán bộ, người lao động của Công ty Điện lực Bắc Giang.

Công bố quyết định thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang

Chiều ngày 28/9/2018, tại Hội trường Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Giang đã diễn ra lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang

Công bố quyết định thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang

Chiều ngày 28/9/2018, tại Hội trường Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Giang đã diễn ra lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang.

Công bố quyết định thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang

Chiều ngày 28/9/2018, tại Hội trường Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Giang đã diễn ra lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang: Phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Ngày 13/8/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm và hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển hợp tác xã nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ngày 18/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang.

Về việc báo cáo tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản năm 2018.

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại của tỉnh Bắc Giang năm 2018; Để có cơ sở, số liệu xây dựng báo cáo phục vụ các hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản của tỉnh vào tháng 5 năm 2018

Về việc báo cáo tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản năm 2018.

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại của tỉnh Bắc Giang năm 2018; Để có cơ sở, số liệu xây dựng báo cáo phục vụ các hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản của tỉnh vào tháng 5 năm 2018
Trang 1 trong 8 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
114 Gian hàng Đã tham gia
494 Sản phẩm được trưng bày
3634798
Lượt truy cập