Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang có 49 cơ sở sử sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1577/QĐ-TTg ngày 12/10/2020 ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019.

Hội nghị chuyên đề:“Cách mạng công nghiệp 4.0 – cơ hội và thách thức của thanh niên trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”

Sáng ngày 17/9, tại Hội trường tầng 1, nhà A, trụ Sở Liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Đoàn các cơ quan tỉnh Bắc Giang chủ trì tổ chức hội nghị chuyên đề: “Cách mạng công nghiệp 4.0 – cơ hội và thách thức của thanh niên trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang năm 2020

Tình hình thực hiện hoạt động khuyến công 9 tháng đầu năm 2020

Thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia, kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang được Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao nhiệm vụ; trong 9 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang đã thực hiện các nội dung hoạt động khuyến công đảm bảo yêu cầu, tiến độ, hiệu quả

KẾT QUẢ CÔNG TÁC XTTM THÁNG 9 NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang năm 2020. Trong tháng 8/2020, Trung tâm Khuyến công và XTTM Bắc Giang đã triển khai và hoàn thành được nhiều nội dung, chương trình. Trong đó nổi bật là các nội dung:

Hoàn thành đề án “Đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất dược liệu”

Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công năm 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tháng 9/2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu đề án “Đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất dược liệu” của Công ty TNHH Tắc kè đen Ngọc Viên thực hiện tại huyện Sơn Động.

Sở Công Thương Thái Bình học tập, trao đổi kinh nghiệm với Sở Công Thương Bắc Giang

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng hoạt động phát triển công nghiệp, khuyến công ở địa phương, Sở Công Thương Thái Bình tổ chức đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Sở Công Thương Bắc Giang.

Kết quả thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 9 tháng đầu năm 2020

Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020 được Giám đốc Sở Công Thương giao cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang chủ trì thực hiện 4 nhóm đề án; kết quả 9 tháng đầu năm 2020, Trung tâm đã thực hiện các đề án đúng nội dung, yêu cầu, mục tiêu, hiệu quả đã đề ra.

Kế hoạch phối hợp tổ chức “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” tỉnh Bắc Giang lần thứ III năm 2021

Vừa qua Hội nông dân tỉnh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương ban hành công văn số 05 - KH/HND-SNN&PTNT-SCT về kế hoạch tổ chức “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” tỉnh Bắc Giang lần thứ III năm 2021.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC XTTM THÁNG 8 NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang năm 2020. Trong tháng 8/2020, Trung tâm Khuyến công và XTTM Bắc Giang đã triển khai và hoàn thành được rất nhiều nội dung, chương trình. Trong đó nổi bật là các nội dung:

Nghiệm thu đề án khuyến công tỉnh năm 2020

Ngày 28/8/2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tổ chức nghiệm thu cơ sở hai đề án được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh năm 2020 triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Hiệp Hòa và Việt Yên.
Trang 1 trong 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
286 Gian hàng Đã tham gia
497 Sản phẩm được trưng bày
16238135
Lượt truy cập