Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Giang đồng hành cùng các doanh nghiệp cơ khí của tỉnh vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và trở lại thị trường.

Thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030 và Chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt, theo đó ngành Cơ khí của tỉnh là một trong nhóm ngành được ưu tiên hỗ trợ phát triển, đây là một ngành chế tạo các sản phẩm, máy móc, công cụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các sản phẩm hỗ trợ cho các ngành công nghiệp khác

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang: Quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu là sản phẩm do các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất, có chất lượng, giá trị sử dụng cao; có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường; đáp ứng được một số tiêu chí cơ bản về kinh tế, kỹ thuật, xã hội; về sử dụng nguồn nguyên liệu; giải quyết việc làm cho người lao động và thỏa mãn yêu cầu về bảo vệ môi trường. Vì vậy với vai trò là đơn vị thực hiện quản lý nhà nước về ngành công thương trên địa bàn

Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, mục tiêu trong phát triển kinh tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2020 đã đạt được những kết quả tích cực

Thời gian vừa qua, xác định đổi mới và phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, doanh nghiệp là một bộ phận quan trọng của xã hội, tạo công ăn việc làm, sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội và có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế chung của đất nước nên các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã không ngừng tham mưu Chính phủ cải thiện môi trường pháp quy, tạo động lực cho phát triển doanh nghiệp. Chính vì vậy mà trong thời gian qua, tình hình phát triển doanh nghiệp trên cả nước đã có bước tăng trưởng cao, phát triển nhanh chóng và tạo bước đột phá. Số doanh nghiệp đang hoạt động tăng hơn 13,3 lần so với giai đoạn 2000-2015 vào cuối năm 2018 với 715 ngàn doanh nghiệp, góp phần tích cực vào tăng trưởng GDP của cả nước.

Việc thực hiện các đề án Khuyến công và những kinh nghiệm rút ra từ thực tế của tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang đóng trên địa bàn của một tỉnh miền núi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Nhưng trong thời gian qua (từ năm 2014 - 2018) cả tập thể Trung tâm đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vừa qua phóng viên của kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ngắn với ông Nguỵ Đình Nghĩa – Giám đốc Trung tâm. Nội dung như sau:

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong 3 ngày, từ 25 đến 27/6/2019 tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) tổ chức khóa huấn luyện “Nâng cao năng lực doanh nghiệp về tiêu chuẩn phát triển bền vững” và “Khóa huấn luyện chuyên gia” cho doanh nghiệp các tỉnh khu vực phía bắc thuộc dự án “Thương mại vì sự bền vững tại Việt Nam - T4SD” do Cục Xúc tiến thương mại và ITC cùng hợp tác triển khai.

Trung tâm Khuyến công Bắc Giang: Nghiệm thu đề án “Đầu tư ứng dụng máy đóng gói trà túi lọc tự động trong sản xuất chè”

Đề án khuyến công “Đầu tư ứng dụng máy đóng gói trà túi lọc tự động trong sản xuất chè” của Hợp tác xã Hằng Anh ( thôn Vàng, Hương Vĩ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ kinh phí tại quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 18/02/2019, kinh phí hỗ trợ là 70 triệu đồng. Theo đó, sáng ngày 02/7/2019, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương Bắc Giang, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Thế, UBND xã Hương Vĩ đã tổ chức nghiệm thu đề án.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang nghiệm thu đề án năm 2019

Ngày 02/7/2019 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang phối hợp với phòng Quản lý công nghiệp – Sở Công Thương, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Thế, UBND thị trấn Bố Hạ tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công tỉnh năm 2019 “Đầu tư ứng dụng máy ép dầu trong chế biến thực phẩm” của Hộ kinh doanh Vũ Thị Dung (thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế).

báo cáo kết quả tháng 6/2019

Thự hiện chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh năm 2019 theo Quyết định số 269/QĐ-UBND được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt ngày 18/02/2019.

báo cáo kết quả tháng 6/2019

Thự hiện chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh năm 2019 theo Quyết định số 269/QĐ-UBND được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt ngày 18/02/2019.

báo cáo kết quả tháng 6/2019

Thự hiện chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh năm 2019 theo Quyết định số 269/QĐ-UBND được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt ngày 18/02/2019.
Trang 1 trong 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
119 Gian hàng Đã tham gia
495 Sản phẩm được trưng bày
6751519
Lượt truy cập