Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Kết nối, quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

hực hiện Chương trình kết nối tiêu thụ hàng nông sản, đặc sản của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017; nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sản phẩm nông sản, đặc sản và thủ công mỹ nghệ của tỉnh Thừa Thiên Huế kết nối với các doanh nghiệp, nhà phân phối trong nước nhằm góp phần hình thành chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng, tiêu thụ hàng hoá dịch vụ ổn định, bền vững, đảm bảo tính cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; Sở Công Thương Thừa Thiên Huế dự kiến tổ chức Hội nghị kết nối, phát triển thị trường sản phẩm nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ Huế năm 2017

Kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2016

Ngày 17/8/2016, tại trụ sở Sở Công Thương, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (SPCNNTTB) cấp tỉnh năm 2016 tổ chức cuộc họp nhằm thông qua kết quả đánh giá, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và chọn sản phẩm đạt giải gửi tham gia bình chọn cấp khu vực Miền Bắc năm 2016. Đồng chí Dương Văn Thái Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hội đồng bình chọn SPCNNTTB cấp tỉnh chủ trì
SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
119 Gian hàng Đã tham gia
495 Sản phẩm được trưng bày
6751643
Lượt truy cập