Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Sau gần 3 ngày làm việc với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”, chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã bế mạc, thành công tốt đẹp. Đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025.
Các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025

           Đại hội đã bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX.  Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn  Đại biểu quốc hội tỉnh và đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

             Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ với 11 chỉ tiêu và 4 nhiệm vụ trọng tâm đột phá thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2025.ứ XIII của Đảng gồm 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

 

Trung tâm KC & XTTM

19 Go top

SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
286 Gian hàng Đã tham gia
497 Sản phẩm được trưng bày
16248441
Lượt truy cập