Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Ngày 04/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Theo Kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam được tổ chức nhằm kêu gọi, khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và mọi người dân về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đổi mới hình thức, nội dung và cách thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam nhằm thu hút sự quan tâm, chú ý của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2021, trong đó tập trung vào các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các dịp mua sắm cao điểm trong năm. Được tổ chức trong tháng 3 và kéo dài đến hết tháng 5 năm 2021. Với chủ đề cho các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 là “Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới”.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Đồng thời hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai tổ chức các chương trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng. Mặt khác, là đầu mối, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.

Các hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng bao gồm: Tuyên truyền lưu động, nhắn tin tuyên truyền qua số thuê bao di động, trên các phương tiên thông tin đại chúng, treo phướn, khẩu hiệu…/.

 

9 Go top

SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
286 Gian hàng Đã tham gia
497 Sản phẩm được trưng bày
16654781
Lượt truy cập