Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THÁNG 02, NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2021 

Thực hiện Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc Phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. Trong tháng 02/2021, Trung tâm Khuyến công và XTTM Bắc Giang đã triển khai và hoàn thành được nhiều nội dung, chương trình về công tác xúc tiến thương mại.
KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THÁNG 02, NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2021

             Theo đó, đã đạt được một số kết quả nổi bật như phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Giang tổ chức sản xuất và phát sóng Tạp chí Xúc tiến Công Thương  số 02/2021.

             Tiếp tục duy trì công tác cập nhật thông tin về sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp trong tỉnh trên Sàn giao dịch TMĐT trực tuyến (san24h.vn).

             Hoàn thành các Đề án tham gia Chương trình XTTM tỉnh Bắc Giang năm 2021 trình Hội đồng thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Trên cơ sở kết quả đã triển khai, hoàn thành của tháng 02 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021. Trung tâm xây dựng nhiệm vụ tháng 3/2021 gồm các nội dung:

             Tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Giang tổ chức sản xuất và phát sóng Tạp chí xúc tiến Công Thương số 03/2021; Duy trì cập nhật thông tin về hàng hoá của các doanh nghiệp trong tỉnh trên Sàn giao dịch TMĐT trực tuyến (san24h.vn); Tổ chức hỗ trợ cho doanh nghiệp của tỉnh tham gia trư­ng bày triển lãm hàng hóa tại các hội chợ triển lãm trong nước tổ chức.

             Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện Lục Nam và Lục Ngạn tổ chức hai lớp đào tạo, tập huấn phổ biến thông tin, pháp luật thương mại, quy định chính sách xuất nhập khẩu về thị trường xuất khẩu; nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu, nguồn gốc, xuất xứ  sản phẩm địa phương; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ xúc tiến thương mại, nghiệp vụ quản lý cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Lục Nam và Lục Ngạn.

             Triển khai thực hiện các Đề án Xúc tiến thương mại đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt./.

             Nguyễn Khắc Nam – TP.Phòng XTTM.                                                                                                                         

 

 

 

7 Go top

SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
286 Gian hàng Đã tham gia
497 Sản phẩm được trưng bày
16798727
Lượt truy cập