Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Mời tham gia “Hội chợ sản phẩm nông sản tiêu biểu vùng đồng bằng Sông Hồng năm 2019” 

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia (XTTMQG) năm 2019, kế hoạch số 67/KH – UBND ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức các hoạt đồng xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản Hưng Yên năm 2019, Sở Công Thương Hưng Yên tổ chức “hội chợ sản phẩm nông sản tiêu biểu vùng đồng bằng sông hồng năm 2019” từ ngày 26/6/2019 đến ngày 2/7/2019 tại Quảng trường Nguyễn Văn linh, Thành phố Hưng Yên , tỉnh Hưng Yên.
Mời tham gia “Hội chợ sản phẩm nông sản tiêu biểu vùng đồng bằng Sông Hồng năm 2019”

“Hội chợ sản phẩm nông sản tiêu biểu vùng đồng bằng sông hồng năm 2019” có quy mô trên 250 gian hàng có tính chất thượng mại, sản phẩm nông sản tiêu biểu, dịch vụ tổng hợp ….Đây là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp trong cả nước giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản, nông sản chế biến, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết, phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ ản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Để góp phần tạo nên thành công của hội chợ, Sở công thương Hưng Yên trân trọng kính mời Sở Công thương , Trung Tâm khuyến công và XTTM các tỉnh thành phố quan tâm tổ chức gian hàng triển lãm tại hội chợ, vận động các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tại địa phương tham gia hội chợ sản phẩm nông sản tiêu biểu vùng đồng bằng Sông Hồng năm 2019. (ban tổ chức miễn phí gian hàng tham gia của Sở Công Thương , Trung tâm khuyến công và XTTM các tỉnh thành phố, các doanh nghiệp tham gia hội chợ )

Thông tin xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Hưng yên.

Địa chỉ; Đường Quảng trường – thành phố Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên.

Địa thoại/fax: 02213.551.453 – Email: khuyenconghungyen@gmail.com.

A hưng (GĐ trung tâm) ĐT: 0979.811.768

Hoặc liên hệ trung tâm khuyến công và XTTM Bắc Giang

Đ/c tòa nhà liên cơ quan sự nghiệp tầng 5 – đường Quách Nhẫn TP Bắc Giang - Phòng XTTM liên hệ ĐT : 02042.828.607

                                                                                                                                                                                      Ngô Thảo - Phòng XTTM 

286 Go top

SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
119 Gian hàng Đã tham gia
495 Sản phẩm được trưng bày
11669653
Lượt truy cập