Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Phê duyệt nội dung dự toán kinh phí thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2019 

Thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2019. Ngày 01 tháng 3 năm 2019, Giám đốc Sở Công thương đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-SCT về phê duyệt nội dung dự toán kinh phí thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2019, với tổng kinh phí là 1.360 triệu đồng, trong đó bao gồm các nội dung như sau:
Phê duyệt nội dung dự toán kinh phí thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2019

Công tác tuyên truyền: Phối hợp với Báo Bắc Giang, Tạp chí Công thương và các cơ quan liên quan phổ biến thông tin, vận động cộng đồng nhân dân nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiện và hiệu quả.

Công tác đào tạo tập huấn: Tổ chức tập huấn về tiết kiệm năng lượng và điều tra khảo sát cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Công tác phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng: Triển khai mô hình chiếu sáng học đường, hỗ trợ lắp đặt thay thế mới hệ thống đèn chiếu sáng các phòng học của 05 trường tiểu học trên địa bàn các huyện Tân Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang; Triển khai xây dựng và lặp đặt đèn chiếu sáng ngoài trời sử dụng năng lượng mặt trời trong khuôn viên của UBND xã Tân Mộc huyện Lục Ngạn; Thực hiện công trình lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cấp điện cho tòa nhà làm việc của Văn Phòng tỉnh ủy Bắc Giang.

Để triển khai thực hiện các đề án trên, Giám đốc Sở Công thương đã giao cho Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh có trách nhiệm phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện nội dung của Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm đạt hiệu quả và theo đúng quy định về chế độ, tài chính hiện hành./.

Nguyễn Văn Phấn – Phó Trưởng phòng KC&XTTM

331 Go top

Bình luận

 
Bạn phải đăng nhập mới được gửi bình luận.
Đã đăng ký?
Đăng nhập
Chưa đăng ký?
Đăng ký


SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
119 Gian hàng Đã tham gia
495 Sản phẩm được trưng bày
6526958
Lượt truy cập