Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Triển khai nhiệm vụ ngành công thương năm 2020 

Sáng 10-1, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ngành công thương năm 2019 , triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Triển khai nhiệm vụ ngành công thương năm 2020

Năm 2019, Sở Công thương Bắc Giang đã tích cực bám sát chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của Bộ Công Thương và UBND tỉnh. Ngành làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách trong hoạt động, quản lý nghành công thương.

Công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công thương, tổ chức hướng dẫn chính sách, pháp luật, quy hoạch, định hướng phát triển, thanh kiểm tra được tăng cường. Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, tăng 36% so với cùng kỳ; cơ cấu ngành công nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, giảm tỷ trọng ngành công nghiệp khai khoáng. Hạ tầng cụm công nghiệp được quan tâm do thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng. Toàn tỉnh hiện có 40 cụm công nghiệp, trong đó 23/40 cụm công nghiệp có chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng là doanh nghiệp. Tổng kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn tỉnh ước đạt 8.600 triệu USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng háo dịch vụ ước đạt hơn 29 nghìn tỷ đồng tăng 15,5% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã để tạo thành vùng nguyên liệu ổn định cho chuỗi sản xuất chế biến và xuất khẩu.Trong năm đơn vị thực hiện 26 đề án khuyến công địa phương và quốc gia. Hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư có sự khởi sắc…

          Năm 2020, ngành công thương của tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) đạt hơn 275 nghìn tỷ đồng, tăng 30,9% so với năm 2019; giá trị xuất khẩu đạt 9.500 triệu USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt hơn 32 nghìn tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện đề án xây dựng phát triển nông sản hàng hóa đạt tiêu chí cấp tỉnh, giai đoạn 2019-2021. Triển khai xây dựng nhân rộng mô hình chợ bảo đảm an toàn thực phẩm. Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống nước thải tập trung, dự án logistics quốc tế TP Bắc Giang. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh.

Trong năm ngành đã thực hiện 23 đề án khuyến công với tổng kinh phí thực hiện 3 tỷ đồng,  các chương trình xúc tiến thương mại đi vào chiều sâu chuyên biệt hơn, chương trình tiết kiệm năng lượng được thực hiện trọng điểm. Qua đó đã tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển, sản xuất ổn định sản xuất đủ hàng hóa cho tiêu dùng, thị trường tiêu thụ sản phẩm bền vững…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Sở Công Thương; 50 tập thể và cá nhân được Sở Công Thương tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công thương năm 2019.

                                                                                                                                                  Hải Yến

                                                                                                                                 Trung tâm KC&XTTM Bắc Giang

4482 Go top

SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
215 Gian hàng Đã tham gia
497 Sản phẩm được trưng bày
13560081
Lượt truy cập