Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 01/2022  

Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 01/2022
Trung tâm thông tin CN & TM thông tin Báo cáo thông tin Thuận lợi hóa thương mại Số tháng 01/2022

1- Dự báo và các khuyến nghị ứng phó rủi ro đối với kinh tế

2- Báo cáo cung cấp thông tin về diễn biến, dự báo tình hình hoạt động xuất, nhập khẩu các ngành hàng, mặt hàng, thị trường định kỳ, đột xuất theo diễn biến mới nhất.

 

3- Báo cáo thông tin tổng hợp, phân tích và dự báo định kỳ tháng, quý, năm.

     

 Chi tiết báo cáo Quý độc giả xem tệp đính kèm.

96 Go top

SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
352 Gian hàng Đã tham gia
733 Sản phẩm được trưng bày
19369373
Lượt truy cập