Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 

Ngày 29/3/2019 Bộ Trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 765/QĐ-BCT về việc công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Theo đó, danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) trong phụ lục đính kèm bao gồm:

PHỤ LỤC 1.1: DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THÉP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN CƠ SỞ, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN), TIÊU CHUẨN KHU VỰC, TIÊU CHUẨN CỦA CÁC NƯỚC VÀ  TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

PHỤ LỤC 1.2:DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THÉP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG  THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN) CỦA VIỆT NAM, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA CỦA NƯỚC XUẤT KHẨU

PHỤ LỤC 1.3:DANH MỤC SẢN PHẨM DỆT MAY KIỂM TRA HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Chi tiết quyết định:

Chi tiết phụ lục:

Trung tâm KC&XTTM

 

 

 QD 756 cong bo danh muc ma HS.pdf
24058 Go top

Bình luận

 
Bạn phải đăng nhập mới được gửi bình luận.
Đã đăng ký?
Đăng nhập
Chưa đăng ký?
Đăng ký


SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
119 Gian hàng Đã tham gia
495 Sản phẩm được trưng bày
12218947
Lượt truy cập