Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Đại hội Đại biểu Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 

Sáng ngày 25/8/2022, tại Khách sạn Công đoàn Việt Nam, Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đại hội Đại biểu Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam lần thứ II

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả Việt Nam đã kiện toàn tổ chức, duy trì ổn định của Văn phòng Trung ương Hội và mạng lưới hội viên; đến nay, Hội đang duy trì và liên kết với hơn 200 tổ chức và trên 200 cá nhân tham gia các hoạt động của Hội; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể như: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Tập đoàn Điện lực, Hội nhà báo Việt Nam, các hội kỹ thuật chuyên ngành…; tổ chức 15 hội thảo chuyên đề cho trên 500 đại biểu tham dự về phổ biến pháp luật về sử dụng năng lượng, tiết kiệm hiệu quả, sản xuất và tiêu dùng bền vững, năng lượng tái tạo, công nghệ và sản phẩm tiết kiệm năng lượng, mô hình tiết kiệm năng lượng tại doanh nghiệp nhỏ và vừa, mô hình ESCO… Bên cạnh đó, Hội đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai được 6 đề án cấp bộ; trong đó, nội dung nghiên cứu của các đề tài tập trung vào giải quyết các vấn đề về cơ chế/chính sách/công nghệ/tiêu chuẩn thuật/mô hình trình diễn thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; tổ chức thực hiện một số dự án hỗ trợ kỹ thuật trong khuôn khổ 4E (hợp tác giữa Bộ Công Thương và Cơ quan Hợp tác quốc tế Cộng hòa Liên bang Đức - GIZ)…

Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027, với mục tiêu: Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức Hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xem xét thời điểm thích hợp để thành lập Chi hội miền Nam và miền Trung; phát triển hội viên theo hướng tự nguyện, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của hội viên theo Điều lệ của Hội; nâng cấp trang thông tin điện tử của Hội để đảm bảo hoạt động chuyên môn của Hội trong thời gian tới. Tích cực tham gia công tác xây dựng, góp ý đổi mới cơ chế, chính sách, pháp luật và công tác quản lý có liên quan đến hoạt động tiết kiệm năng lượng; đề xuất các cơ quan quản lý nhà nước về các chính sách phát triển và thúc đẩy hoạt động tiết kiệm năng lượng trong giai đoạn tới đến năm 2030; liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân để dự thầu theo quy định các nhiệm vụ trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Việt Nam (giai đoạn 2019 - 2030). Định kỳ tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn (hình thức trực tuyến/hoặc trực tiếp) nhằm nâng cao nhận thức của các hội viên về chính sách, pháp luật, công nghệ mới. Mở rộng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm theo quy định của pháp luật với các tổ chức quốc tế thuộc lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, năng lượng thân thiện và bảo vệ môi trường; tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, tìm kiếm nguồn tài trợ và các dự án thúc đẩy hoạt động tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam…

Description: D:\DU LIEU\DU LIEU\Năm 2022\Ban tin\843f266467bda2e3fbac.jpg

                      Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027  ra mắt Đại hội

 Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 55 đồng chí đại diện cho một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên phạm vi cả nước; đồng chí Nguyễn Đình Hiệp - Phó Chủ tịch, kiêm tổng thư ký hội giữ chức vụ Chủ tịch Hội./.

61 Go top

SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
353 Gian hàng Đã tham gia
779 Sản phẩm được trưng bày
19987771
Lượt truy cập