Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Gà đồi Yên Thế/Yen The hill-grazed chicken
Gà đồi Yên Thế/Yen The hill-grazed chicken
Xem toàn màn hình
Xem toàn màn hình

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Thế

Địa chỉ: thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Điện thoại: 02403.534.988    

Website: www.gadoiyenthe.gov.vn

2. Hội sản xuất và tiêu thụ gà đồi Yên Thế

Địa chỉ: thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam;

Ông Phạm Công Vân – Thường trực Hội

Điện thoại: 0915.466.062

3. Cơ sở giết mổ: Công ty cổ phần Giang Sơn

Địa chỉ: xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Điện thoại: 02403.876.341

Email: gasachgs@gmail.com

 

1. Office of Economy & Infrastructure of Yen The District
Cau Go Town, Yen The District, Bac Giang Province, Viet Nam
Tel: 02403.534.988     
Website: www.gadoiyenthe.gov.vn

 

2. Production and consumption association of Yen The hill chicken.
Address: Cau Go Town, Yen The District, Bac Giang Province
Mr Pham Cong Van - Permanent association
Tel: 0915.466.062

3. Slaughterhouse: Giang Son JSC
Address: Dong Tam Village, Yen The District, Bac Giang Province, Viet Nam
Tel: 02403.876.341
Email: gasachgs@gmail.com

Giá bán : Liên hệ
Mô tả
Description

           Tổng đàn gia cầm tỉnh Bắc Giang là 16,84 triệu con triệu con, trong đó đàn gà là 14,6 triệu con, sản lượng 33.680 nghìn tấn gà/năm. Trong đó gà thịt chăn nuôi chủ yếu theo hình thức chăn thả vườn đồi, theo quy trình an toàn sinh học, đảm bảo VSATTP chiếm trên 90% tổng đàn gà. Tỷ lệ chăn nuôi trang trại và an toàn sinh học đạt 30%.

GÀ ĐỒI YÊN THẾ

           Hiện nay, đàn gà của tỉnh Bắc Giang được nuôi chủ yếu ở huyện Yên Thế. Gà đồi Yên Thế là giống gà vừa khỏe, thịt săn chắc, dai, béo mà không ngậy. Đàn gà đồi Yên Thế có 13,5 triệu con (chiếm 92,46% tổng đàn gà toàn tỉnh), sản lượng hàng năm khoảng 27.000 nghìn tấn/năm. Gà Đồi Yên Thế được nuôi quanh năm.

Với chất lượng vượt trội, gà đồi Yên Thế là sản phẩm vật nuôi đầu tiên tại Việt Nam được bảo hộ chứng nhận nhãn hiệu. Sản phẩm “Gà đồi Yên Thế” còn vinh dự là 1 trong 4 sản phẩm, thực phẩm của Việt Nam lọt vào danh sách nhận Cúp chứng nhận “Sản phẩm, thực phẩm tốt nhất Đông Nam Á – ASEAN BESTFOOD/BESTFOOD PRODUCT” do Ban Tổ chức Chương trình truyền thông quảng bá “doanh nhân ASEAN vì môi trường xanh – sạch – đẹp” trao tặng. Ngày 18/8/2011, Cục sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học & Công nghệ đã công nhận Gà đồi Yên Thế đạt nhãn hiệu tập thể

*Thị trường tiêu thụ: Trong và ngoài nước.