Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Rau màu thương phẩm Lục Nam/ Luc Nam commercial vegetables
Rau màu thương phẩm
Xem toàn màn hình
Xem toàn màn hình

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lục Nam

Địa chỉ: thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.884.340

1. Division of Agriculture and Rural Development of Luc Nam District

Address: Doi Ngo Town, Luc Nam District, BacGiang Province

Tel: 02403.884.340

Giá bán : Liên hệ
Mô tả
Description

    Hiện nay trên địa bàn huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang có tổng diện tích gieo trồng rau màu thương phẩm khoảng 5.217ha đạt, sản lượng hàng năm đạt 95.165 tấn. Trong đó diện tích rau chế biến, rau an toàn là 920 ha, với các cây chủ lực như: cây đậu tương rau, dưa chuột Nhật, dưa chuột Đài Loan, dưa chuột bao Tử, khoai tây chế biến, các loại rau xanh...

           Trên địa bàn huyện đang triển khai thực hiện 02 mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới theo tiêu chuẩn VietGap ở xã Khám Lạng và thị trấn Đồi Ngô; 06 mô hình ở xã: Bảo Đài, Bảo Sơn, Thanh Lâm, Đông Phú, Tam Dị, Khám Lạng. Toàn bộ diện tích sản xuất rau của 08 mô hình này, hiện nay Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Lục Nam đang thiết lập hồ sơ để cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP.