Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Bình

Sở Công Thương Bắc Giang vừa nhận công văn số 897/SCT-QLTM, của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình, ngày 06/07/2021 về việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Bình trước bối cảnh ảnh hưởng dịch Covid - 19. Đồng thời cung cấp thông tin của một số doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh trên địa bàn tỉnh để các đơn vị tỉnh thành xúc tiến hỗ trợ hiệu quả.

Hỗ trợ, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc sản tỉnh Yên Bái

Ngày 28/06/2021 Sở Công Thương Bắc Giang nhân công văn số 1300/SCT-TTKC&XTTM Yên Bái về việc Hỗ trợ, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc sản tỉnh Yên Bái

Hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Thái Bình

Sở công Thương Bắc Giang nhận được công văn số 706/SCT-TM, ngày 24/06/2021 của Sở Công Thương tỉnh Thái Bình về việc hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Thái Bình.

Hỗ trợ kết nối, tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn của tỉnh Đồng Nai

Ngày 23/06/2021. Sở công Thương Bắc Giang nhận được công văn số 3226/SCT-TM của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ kết nối, tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn của tỉnh Đống Nai.

Hỗ trợ tuyên truyền tiêu thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh Đồng Nai

Sở Công Thương Bắc Giang nhận được Văn bản số 3203/SCT-TTXTTM ngày 22/6/2021 của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ hỗ trợ tuyên truyền tiêu thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh Đồng Nai

Hỗ trợ tuyên truyền tiêu thụ các mặt hàng nông sản của Lào Cai

Ngày 16/06/202. Sở công Thương Bắc Giang nhận được công văn số 945/SCT-TM của UBND tỉnh Lào Cai về việc hỗ trợ tuyên truyền tiêu thụ các mặt hàng nông sản của Lào Cai

Hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Điện Biên

Sở Công Thương Bắc Giang nhận được công văn số 725/SCT-QLTM ngày 09/06/2021 của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên về việc hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên.

Hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Hưng Yên

Sở Công Thương Bắc Giang nhận được Văn bản số 798/SCT-QLTM ngày 25/5/2021 của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên về việc hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên.

Đề nghị phối hợp, hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Lạng Sơn

Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước, địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn biến phức tạp, nhiều sản phẩm nông sản đang trong kỳ thu hoạch của tỉnh gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ cũng như xuất khẩu, ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của bà con nông dân (đặc biệt tại huyện Hữu Lũng).

Đề nghị hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị

Ngày 17/03/2021 UBND tỉnh Quảng Trị có công văn số 359/SCT-QLTM gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị.
Trang 7 trong 12 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
385 Gian hàng Đã tham gia
963 Sản phẩm được trưng bày
21190038
Lượt truy cập