Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

hỗ trợ giới thiệu, quảng bá, kết nối và tiêu thụ sản phẩm OCOP của thành phố Cần Thơ 

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, đến nay thành phố Cần Thơ đã công nhận 148 sản phẩm OCOP, trong đó có 73 sản phẩm xếp hạng 3 sao, 75 sản phẩm được xếp hạng 4 sao của 72 chủ thể trên địa bàn thành phố.
hỗ trợ giới thiệu, quảng bá, kết nối và tiêu thụ sản phẩm OCOP của thành phố Cần Thơ

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị và Quý doanh nghiệp hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, kết nối với các doanh nghiệp, thương nhân phân phối trên địa bàn để tìm hiểu thông tin và hợp tác tiêu thụ các sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP của thành phố Cần Thơ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, địa chỉ: 19-21 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, số ĐT: 02923 733 918, Email: phongqltm_soct@cantho.gov.vn.

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Quý cơ quan, đơn vị và Quý doanh nghiệp./. (Đính kèm danh sách các sản phẩm OCOP của thành phố Cần Thơ)

 vbden_1345_SCT_QLTM.zip
19 Go top

SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
410 Gian hàng Đã tham gia
987 Sản phẩm được trưng bày
22069254
Lượt truy cập