Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Cá/Fish
Cá/Fish
Xem toàn màn hình

1.  Hợp tác xã Thủy sản Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Ông: Hà Văn Thu – Chủ nhiệm HTX

Điện thoại: 0975.342.620

2. Hợp tác xã chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản Trung Tâm, thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Ông: Phạm Văn Quý – Chủ nhiệm HTX

Điện thoại: 0974.369.561

3. Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Thắng Lợi, thôn Việt Thắng, xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Ông: Nguyễn Văn Ba – Chủ nhiệm HTX

Điện thoại: 01238.170.278

4. Ông Thân Văn Chuyển – Chủ trang trại thôn Thanh Mai, phương Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 01683.557.776

5. Thân Đức Cảnh – Chủ trang trại thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0972.050.861

 

1. Thai Dao' fishery cooperatives, Lang Giang District, Bac Giang Province
Mr Ha Van Thu - The head of a co-operative
Tel: 0975.342.620

2. Trung Tam Aquaculture Cooperative in Trung Tam Hamlet, Hop Tinh Village, Hiep Hoa District, Bac Giang Province
Mr Pham Van Quy - The head of a co-operative
Tel: 0974.369.561

3. Thang Loi' Aquaculture Cooperative, Viet Thang Hamlet, Dong Phuc Village, Yen Dung District, Bac Giang Province
Mr Nguyen Van Ba - The head of a co-operative
Tel 01238.170.278

4.  Mr Than Van Chuyen, Farm owner Thanh Mai hamlet, Da Mai Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Tel: 01683.557.776

5. Mr Than Duc Canh - Farm owner Duc Lien Hamlet, Hong Thai village, Viet Yen District, Bac Giang Province
Tel: 0972.050.861

Giá bán : Liên hệ
Mô tả
Description

           Diện tích nuôi cá thâm canh và chuyên canh của tỉnh Bắc Giang là 6.530 ha, với tổng sản lượng cá thương phẩm hàng năm đạt 30.500 tấn. Cá được nuôi tập trung ở một số địa phương như: xã Nghĩa Trung huyện Việt Yên, xã Ngọc Châu, Cao Thượng huyện Tân Yên, xã Thái Đào huyện Lạng Giang, xã Lão Hộ huyện Yên Dũng ..

* Thị trường tiêu thụ: Trong và ngoài tỉnh

 

 

SẢN PHẨM BẠN VỪA XEM