Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Củ đậu Lục Nam/Lục Nam PACHYRHIZUSEREROSUS
Củ đậu Lục Nam/Lục Nam PACHYRHIZUSEREROSUS
Xem toàn màn hình

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lục Nam

Địa chỉ: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.884.340

1. Division of Agricuture and Rural Development of Luc Nam District

Address: Doi Ngo Town, Luc Nam District, Bac Giang Province

Tel: 02403.884.340

Giá bán : Liên hệ
Mô tả
Description

CỦ ĐẬU LỤC NAM

Hiện nay, huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang có diện tích trồng củ đậu khoảng 320 ha, cho sản lượng hàng năm khoảng 16.000 tấn. Tập trung chủ yếu tại các xã Chu Điện, thị trấn Đồi Ngô, trong đó đã có cánh đồng thôn Bình An, xã Chu Điện, huyện Lục Nam tham gia cánh đồng mẫu 10,8 ha và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap.

Thị trường tiêu thụ: trong và ngoài Tỉnh