Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Khoai lang/Sweet potatoes
Khoai lang/Sweet potatoes
Xem toàn màn hình

1.Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Lục Ngạn

Địa chỉ: thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.882.274

2. Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Lục Nam

Địa chỉ: thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

 Điện thoại: 02403. 884 201

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Thế

Địa chỉ: thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Điện thoại: 02403.534.988  

4. Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Hiệp Hòa

Địa chỉ: thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.872.315

5. Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Lạng Giang

Địa chỉ: thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.881.039

 

1.Office of Economy & Infrastructure of Luc Ngan district
Address: Chu Town, Luc Ngan District, Bac Giang Province
Tel: 02403.882.274

2. Office of Economy & Infrastructure of Luc Nam District

Address: Doi Ngo Town, Luc Nam District, Bac Giang Province
Tel: 02403. 884 201

  3. Office of Economy & Infrastructure of Yen The District
Cau Go Town, Yen The District, Bac Giang Province, Viet Nam
Tel: 02403.534.988 

4. Office of Economy & Infrastructure of Hiep Hoa District
Address: Thang Town, Hiep Hoa District, Bac Giang Province
Tel: 02403.872.315

5. Office of Economy & Infrastructure of Lang Giang District
Address: Voi Town, Lang Giang District, Bac Giang Province
Tel: 02403.881.039

Giá bán : Liên hệ
Mô tả
Description

KHOAI LANG

Tỉnh Bắc Giang có 5.943 ha trồng khoai lang với sản lượng hàng năm khoảng 62.320 tấn, tập trung ở các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Hiệp Hòa và Lạng Giang. Ngô có thời gian thu hoạch vào các tháng 5,6, 11,12  hàng năm.

 

* Thị trường tiêu thụ: Trong và ngoài tỉnh