Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Sắn/Cassava
Sắn/Cassava
Xem toàn màn hình

1.Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Lục Ngạn

Địa chỉ: thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.882.274

  1. Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Lục Nam

Địa chỉ: thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

 Điện thoại: 02403. 884 201

  1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Thế

Địa chỉ: thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Điện thoại: 02403.534.988

 

1.Office of Economy & Infrastructure of Luc Ngan district
Address: Chu Town, Luc Ngan District, Bac Giang Province
Tel: 02403.882.274

 

2. Office of Economy & Infrastructure of Luc Nam District
Address: Doi Ngo Town, Luc Nam District, Bac Giang Province
Tel: 02403. 884 201

 

3. Office of Economy & Infrastructure of Yen The District
Cau Go Town, Yen The District, Bac Giang Province, Viet Nam
Tel: 02403.534.988

Giá bán : Liên hệ
Mô tả
Description

SẮN

Tỉnh Bắc Giang có 4.955 ha trồng săn với sản lượng hàng năm khoảng 71.668 tấn, tập trung ở các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động, Hiệp Hòa và Yên Thế. Sắn có thời gian thu hoạch vào tháng 12 và tháng 01 của năm sau.

* Thị trường tiêu thụ: Trong và ngoài tỉnh

 

 

SẢN PHẨM BẠN VỪA XEM