Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 – Vietnam Grand Sale 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Thực hiện Quyết định số 1973/QĐ-BCT ngày 18/8/2021 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 – Vietnam Grand Sale 2021”.
Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 – Vietnam Grand Sale 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

           Căn cứ Công văn số 2238/XTTM-QLXT ngày 18/8/2021 về việc thay đổi thời gian tổ chức Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021.

           Căn cứ Công văn số 684/SCT-XNK ngày 24/6/2021 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 – Vietnam Grand Sale 2021”.

          Sở Công Thương thông báo điều chỉnh thời gian thực hiện chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021-Vietnam Grand Sale 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 01/12/2021 đến 01/01/2022 (các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 35/KH-SCT ngày 03/6/2021 của Sở Công Thương Bắc Giang).

          Theo quy định tại khoản 4 và điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP “Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (Đợt trước Tết Âm lịch: 30 ngày trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%”.

          Như vậy, theo Quyết định số 1973/QĐ-BCT và quy định trên, thương nhân được thực hiện khuyến mại lên đến hạn mức 100% từ ngày 01/12/2021 đến 31/01/2022.

           Sở Công Thương thông báo tới các cơ quan, tổ chức, thương nhân trên địa bàn tỉnh được biết và thực hiện.

           Thông tin liên hệ:   Phòng Quản lý xuất nhập khẩu – Sở Công Thương Bắc Giang

           Người liên hệ: Chị Thân Thị Huệ (0865.868.255).

            Trân Trọng./.

 

169 Go top

SÀN GIAO DỊCH Thương mại điện tử Bắc Giang
341 Gian hàng Đã tham gia
686 Sản phẩm được trưng bày
18880566
Lượt truy cập